Privacybeleid

Privacybeleid Active Health Werving & Selectie

Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties door Active Health Werving & Selectie ten behoeve van de dienstverlening.

Voor meer informatie zie het privacyreglement.